“Vier benoemingen bij Erasmus MC na search InterExcellent”

De afgelopen maanden verrichtte InterExcellent de search, werving & selectie voor vier functies binnen de afdeling Informatie & Technologie van het Erasmus MC. Het betreft vier cruciale functies die een forse bijdrage leveren aan de grote transitie van het ziekenhuis tot het eerste datagedreven technisch UMC van Nederland. CIO Simon Vermeer: “De toegevoegde waarde van InterExcellent is dat ze iedere keer de juiste man of vrouw op de juiste plek krijgen.”

“Het Erasmus MC is enorm in beweging”, zegt Sietse Bergstra, partner van InterExcellent: “Het gaat om een technologieslag in combinatie met de verhuizing naar de nieuwbouw, maar ook om alle dynamiek rondom Covid-19, waarmee de mensen van het Erasmus voortdurend in het nieuws zijn.”

Het feit dat het Erasmus MC met grote regelmaat een beroep op InterExcellent doet, is niet uit de lucht komen vallen, aldus Bergstra: “Wij zijn in feite bij een heel proces van de nieuwbouw van het Erasmus MC betrokken geweest. Onze mensen hebben op allerlei cruciale posities een rol gespeeld. Dat is heel situationeel gegroeid. Noem het maar een sequentieel proces: We zijn begonnen met individuele opdrachten en hebben steeds geprobeerd dat zo goed mogelijk te doen. Doordat onze mensen het zo goed doen, worden we vervolgens ook voor bemiddeling bij nieuwe functies gevraagd.”

Simon Vermeer, CIO van het Erasmus MC, benadrukt het belang van het actief meedenken door InterExcellent: “Zij zijn goed in staat zich in te leven in de vraagstukken waarvoor wij staan, zowel strategisch als met betrekking tot de uitvoering. Dat is belangrijk, want zo kunnen we samen net even vooruitlopen op de ontwikkelingen. Verder is het een groot voordeel dat InterExcellent de kandidatenmarkt heel goed kent. Zij zetten mensen echt op sleutelposities in bij ons. Het gaat om mensen die het verschil maken. Voor zulke rollen moet je natuurlijk de beste mensen vinden met een ‘proven track record’ die bij andere organisaties hun kwaliteiten hebben bewezen. De toegevoegde waarde van InterExcellent is dat ze iedere keer de juiste man of vrouw op de juiste plek krijgen.”

Sietse Bergstra vult aan: “Voor complexe functies met hoog impact is het belangrijk dat wij op het niveau van de opdrachtgever aan de bovenkant van de organisatie kunnen en mogen meedenken. Je bent daarbij voornamelijk adviseur. Zo heb ik geadviseerd om voor de functie van Manager ICT ook de kwalificatie van CTO te gebruiken, om het belang van die technologische vernieuwing extra te benadrukken en ook omdat je op die manier met betrekking tot de kandidaten een andere doelgroep aanspreekt. Vervolgens is het onze taak om veranderingen en resultaten die de opdrachtgever wil bereiken, terug te brengen tot de kennis en de competenties die daarbij nodig zijn in de context van de opdrachtgever.”

De managers die door InterExcellent werden voorgedragen, hebben allen een uitgesproken profiel. Sietse Bergstra licht toe:

Henny Hoekman is op 1 december vorig jaar gestart als Manager Medische Technologie. Sietse Bergstra: “De wereld van medische technologie ontwikkelde zich de afgelopen jaren in sneltempo van medisch instrument naar medisch-technologisch systeem. De innovatiesnelheid van medische technologie ligt hoog, mede om de zorg te kunnen verbeteren. Er is steeds meer sprake van een keten van systemen en bijbehorende informatiestromen.

Het was dus een grote uitdaging om iemand te vinden die zowel de medische wereld begrijpt als de taal van die digitale innovatie spreekt. Henny had al ruime ervaring met het managen van een grote afdeling Medische Technologie in een dynamische veranderende omgeving. Ze had die rol onder meer bij het VUmc. Henny was wat dat betreft uitermate geschikt voor deze functie en vond het zelf ook een mooie uitdaging om te gaan werken voor een organisatie die een duidelijke toekomstvisie heeft en het eerste technologische MC van Nederland wil worden.”

Kelly van der Geest is in december vorig jaar gestart als Program Manager Regulatory Compliance binnen de afdeling Medische Technologie. Sietse Bergstra: “Kelly heeft een achtergrond als biologe en deed veel ervaring op met de introductie van technologie vanuit het perspectief van onderzoek en leveranciers van medical devices. Zowel bij grotere bedrijven als start-ups in samenwerking met de TU Delft. Zij heeft een grote expertise rondom alles wat erbij komt kijken, onder andere op het vlak van onderzoek en reguleringen om die devices op de markt te brengen. Bovendien heeft ze gewerkt voor een Clinical Research Organisatie (CRO) die fabrikanten van medical devices adviseert om nieuwe producten door het proces van goedkeuring te krijgen. Ik vond haar profiel dermate interessant dat ik van mijn vakantie ben teruggekomen om haar te spreken. Kelly heeft niet direct de achtergrond binnen een ziekenhuis die je zou verwachten in deze functie, maar ze brengt enorm veel kennis ‘van buiten naar binnen’ die relevant is voor onder andere de Medical Device Regulation (MDR) binnen het Erasmus MC. Daarmee is het voor beide partijen een interessante match.

Wat mij betreft is dit een prachtig voorbeeld van hoe je met een ‘open mind’ mensen uit een andere, soms onverwachte, context een mooie match kunt maken.

De voorbeelden van Henny en Kelly tonen ook aan dat het belangrijk is om niet in de leeftijd-bias te trappen. Henny is een goed voorbeeld van een relatief oudere kandidaat met ruime managementervaring binnen ziekenhuizen en Kelly is relatief jong, maar brengt zeer veel relevante marktkennis mee in deze functie. Hun combinatie brengt de afdeling Medische Technologie op een hoger plan.”

Bob Maas startte in januari als Manager ICT Services/CTO. Sietse Bergstra: “Voor deze functie was een zeer ervaren manager met een zwaar profiel nodig. In de zorg loop je soms het risico dat je te snel automatisch mensen vanuit de zorg aanneemt. Bob was bij KPN als plaatsvervangend Algemeen Directeur KPN Consulting/Getronics Consulting verantwoordelijk voor de zorgmarkt, maar hij brengt daarnaast ook een grote hoeveelheid ervaring uit andere sectoren naar binnen. Bob is directeur KPN Datacenters geweest en was in zijn laatste functie voor een grote internationale service integrator verantwoordelijk voor de wereldwijde levering aan global key accounts. Hij heeft ervaring op het gebied van datacenters, cyber security, werkplekken, netwerken en cross-functionele services en kan zijn kennis met de zorgwereld én de wereld daarbuiten perfect inzetten voor het Erasmus MC.”

Aart-Jan Boor werkt vanaf 1 april voor het Erasmus MC als Lead Enterprise Architect. “Aart-Jan heeft ook een ontzettend interessant profiel”, aldus Sietse Bergstra: “Hij is 31 jaar en werkte hiervoor bij KPMG, als Director binnen de Technology advies praktijk. Bij KPMG was hij verantwoordelijk voor het opzetten van een cloud-gebaseerde data analytics-oplossing. Hij heeft zijn afdeling ontwikkeld naar een wereldwijd team van ruim 50 fte, die diensten leveren aan meer dan 100 klanten in diverse sectoren. Aart-Jan solliciteerde op de functie bij het Erasmus MC omdat hij de rol erg interessant vond, maar ook omdat hij zich sterk aangetrokken voelt tot de maatschappelijke relevantie van de zorg. Hij is toezichthouder bij een zorgorganisatie en wilde graag actiever in een zorgomgeving gaan werken. Ik vind het een mooi voorbeeld van gedeeld lef van opdrachtgever, opdrachtnemer en bureau om samen deze uitdaging aan te gaan.

Al met al ben ik trots op deze benoemingen. Het is een grote uitdaging om steeds voor iedere functie de beste kandidaat te vinden. De rol van IT in de zorg verandert ook enorm. Kijk bijvoorbeeld naar de veel hechtere relatie tussen IT en de business, naar het werken in multidisciplinaire teams en naar de impact van technologie op de devices en de zorg voor de patiënten. In zo’n veranderende omgeving heb je managers en professionals met bijzondere vaardigheden nodig en deze vier plaatsingen tonen wat mij betreft aan dat het enorm goed werkt als je samen creatief durft te kijken en ook a-typische kandidaten in het proces betrekt. Het is mooi dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de ambities van het Erasmus MC. Wij zijn steeds plaatsvervangend trots als we de ontwikkelingen bij het Erasmus zien. We leveren niet alleen kandidaten, maar voelen ons ook onderdeel van de organisatie.”

Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430