Boekpresentatie research papers Nyenrode InterExcellent [video]

Afsluiting van de leergang IT Regie Management 2016. Research Paper “De centrale rol van de IT-regisseur bij decentralisatie.”

 

Video-impressie boekuitreiking >

Lees het persbericht van Nyenrode >

De relatief jonge rol van IT-regisseur kent uiteenlopende uitdagingen in de verschillende sectoren. In de bundel IT Regie Centraal en Decentraal staan de samenvattingen van acht papers van deelnemers aan de tweede leergang IT Regie Management van Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent, onder redactie van prof. Dr. Lineke Sneller RC. Het boek is gepresenteerd op 15 februari 2017.

Download het boek IT Regie Decentraal en Centraal 2016

In twee thema’s wordt de rol van de IT-regisseur behandeld. Rondom het thema De IT-regisseur decentraal wordt de rol van de IT-regisseur die opdrachten uitvoert in de zorg en in gemeenten belicht. Door het beleidsuitgangspunt de participatiemaatschappij zijn de taken van gemeenten uitgebreid en is de zorg gereorganiseerd. De IT-regisseur levert een belangrijke bijdrage aan de decentralisatie van de jeugdzorg, de participatie en de maatschappelijke ondersteuning.

Het tweede thema gaat in op de betrokkenheid van IT-regisseurs bij uitbestedings- en inbestedingsprogramma’s. Ook wordt ingegaan op het belang van vertrouwen in de relatie tussen klant en leverancier, de vraag wat de kernkwaliteiten van de succesvolle IT-regisseur zijn en het beeld dat de IT-regisseurs hebben van prestatiemanagementsystemen.

Inhaalslag
Lineke Sneller over de rol van de IT-regisseur: “Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft geconcludeerd dat registratie en informatievoorziening na de decentralisatie in de zorg nog geen prioriteit hebben omdat het verlenen van de zorg uiteraard voorop stond. In de komende jaren zal er dus een inhaalslag gemaakt moeten worden, waar IT-regisseurs een goede, centrale rol in kunnen spelen. De papers van de deelnemers in deze bundel geven een mooi overzicht van deze rol die IT-Regisseurs spelen.”

Leergang IT Regie Management

Het boek is het eindresultaat van de leergang IT Regie Management, in 2015 gestart door Nyenrode Business Universiteit en InterExcellent. De leergang is gemaakt voor ervaren ICT-managers die zich verder willen ontwikkelen in regievoering over de hele keten van informatievoorziening.

In september 2017 gaat de leergang opnieuw van start. Meer informatie hierover is op te vragen via Sietse Bergstra van InterExcellent via 035 5280430 of sietse.bergstra@interexcellent.de.