VACATURE VERVULD – Erasmus University Rotterdam zoekt een CIO

 

De ‘University of Impact & Relevance’ zoekt een CIO die daadkrachtig opereert, enthousiastmeert en verbindt. De EUR biedt een uitdagende functie in een interessante en complexe organisatie. De Chief Information Officer wordt marktconform gewaardeerd, conform schaal 16 van de CAO Nederlandse Universiteiten.

MISSIE
De EUR is ambitieus, ondernemend en samenwerkingsgericht. De universiteit is nauw verbonden met de dynamiek van de stad Rotterdam en combineert dat met een sterk internationale oriëntatie.  Bij de EUR gaan academisch toponderzoek en excellent onderwijs hand in hand. Op basis van grensverleggend, high-impact onderzoek produceert de EUR kennis van het hoogste academische niveau. Ambitieuze studenten uit binnen- en buitenland kiezen voor het carrièregerichte, academische onderwijs van de EUR. Dat onderwijs is intensief, activerend, toepassingsgericht en kleinschalig waar mogelijk. Zij verbinden wetenschappelijk onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken. Met sterke valorisatie levert de EUR bovendien een actieve bijdrage aan het bedrijfsleven, overheden, de gezondheidszorg en het onderwijs.

 

PA CIO Erasmus Universiteit Rotterdam

 

CIO OFFICE
Vanuit de EUR-strategie 2018 zullen in de komende jaren veranderingen doorgevoerd worden op ICT- en IV-gebied. De CIO en het ondersteunende CIO Office zijn geïntroduceerd om regie te voeren op deze veranderingen daar waar het gaat om de informatiehuishouding van de EUR en de inzet van ICT-middelen. Dit vanuit de optiek dat het kunnen beschikken over betrouwbare informatie essentieel is, de digitalisering binnen de EUR toeneemt en informatiebeveiliging een steeds belangrijker aspect is geworden voor de domeinen Onderwijs en Onderzoek maar ook binnen bedrijfsvoering.

Binnen de EUR regisseert de CIO de vraag naar informatie en informatievoorziening en stemt het aanbod vanuit ICT hierop af. Het CIO Office telt 4 medewerkers: 2 information managers, 1 adviseur-projectmanager en een IT architect. Het CIO office wordt momenteel geleid door een interim manager.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN CIO
De Chief Information Officer is gepositioneerd binnen de Algemene Bestuursdienst en heeft een directe rapportagelijn naar de portefeuillehouder binnen het College van Bestuur. De CIO is lid van het Management Team van de ABD en geeft direct leiding aan een team van 4 fte (het CIO Office).

Als CIO bent u verantwoordelijk voor het strategisch beleid en beheer van de gemeenschappelijke informatievoorziening (IV) van de EUR en de daarvoor EUR-breed ingezette informatiesystemen. U geeft vorm aan én neemt regie over het proces van toenemende digitalisering van de universiteit. U werkt intensief samen met de IT-aanbodorganisaties (IT Development en IT Services) en de Informatie Managers binnen de faculteiten aan een overkoepelende IT/IV-strategie voor de EUR en de realisatie daarvan.

En daarnaast stemt u af met bestuur, management en professionals om tot meer samenhang te komen in het IV/IT-landschap, passend bij de verdere ontwikkeling van de universiteit.

DE GEZOCHTE KANDIDAAT

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau (naar verwachting via een afgeronde studie bedrijfskunde, (bedrijfs-)informatica of bestuurlijke informatiekunde).
 • Heeft ervaring als CIO, CTO of Senior Informatie Manager en is bekend met veranderingsprocessen in grote(re) organisaties en heeft daar leiding aan gegeven of actief aan bijgedragen.
 • Heeft bij voorkeur ervaring binnen het hoger onderwijs.
 • Heeft een duidelijke visie op het belang van technologische innovaties voor het onderwijs, onderzoek en bedrijfsondersteuning. Bewezen track record ten aanzien van het succesvol doorvoeren van veranderingen, professionaliseren en innoveren.
 • Inspireert over de mogelijkheden van digitalisering richting bestuur, management en professionals. U beschikt over stevige adviesvaardigheden.
 • Heeft een externe blik en brengt de buitenwereld naar binnen. Onder andere door nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden te schetsen en, samen met onder anderen de informatiemanagers, te vertalen naar een EUR context.
 • Weet kaders te stellen voor de ontwikkeling van informatievoorziening, deze geaccepteerd te krijgen en kan op effectieve wijze regie voeren op de toepassing er van. De nadruk ligt daarbij op het verzilveren van kansen.
 • Heeft een goed ontwikkelde antenne voor bestuurlijke vraagstukken en (financiële) risicobeheersing en weet op een vertrouwenwekkende wijze daarover het gesprek met management en bestuur te voeren. U kunt succesvol werken in een complexe politiek bestuurlijke context.
 • Is een verbindend leider die mensen kan enthousiasmeren en samen met hen resultaten boekt en successen viert.
 • Bereikt via gezag en verbindend vermogen stapsgewijs betekenisvolle resultaten voor de gehele EUR gemeenschap.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Heeft gevoel voor humor 😉

Download het complete functieprofiel CIO van de EUR


UW ARBEIDSVOORWAARDEN

De EUR biedt een uitdagende functie in een interessante en complexe organisatie. De Chief Information Officer wordt marktconform gewaardeerd en verdient maximaal ruim € 105.000 bruto per jaar, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering (schaal 16 van de CAO Nederlandse Universiteiten).

De EUR kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 41 vakantiedagen op voltijdbasis, een ABP pensioen en gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal faciliteiten zoals de sportaccommodatie en de bibliotheek.

SOLLICITATIEPROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent Management Search, in de persoon van de heer drs. G.J. (Geert-Jan) Poorthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de EUR.

De eindfase van de procedure is een gesprek met een lid van het College van Bestuur. De EUR wenst dat haar nieuwe CIO voor het begin van het nieuwe academisch jaar aantreedt.

Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken en er zal een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (motivatiebrief en CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 7 mei 2017 via CIO-EUR@interexcellent.de
 • Op basis van een CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de Erasmus Universiteit die beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De selectiegesprekken binnen de EUR zijn gepland in kalenderweek 23
 • De Erasmus Universiteit wenst haar nieuwe CIO te benoemen in juni

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Geert-Jan Poorthuis, partner InterExcellent Management Search, Baarn. Tel: 035- 5280430 of mail via CIO-EUR@interexcellent.de