VACATURE VERVULD – Manager IT Services Erasmus University Rotterdam (V/M)

De Erasmus Universiteit Rotterdam legt de lat hoog: ‘Verbonden met de wereld, internationaal toponderzoek, engagerend onderwijs en samenwerken’. De missie van de Erasmus Universiteit is: verder bouwen aan ‘Impact & Relevance’. Deze smeltkroes van talent, internationaal georiënteerd en sterk maatschappelijk betrokken zoekt dé Manager IT Services (V/M).

MISSIE

De EUR is ambitieus, ondernemend en samenwerkingsgericht. Bij de EUR gaan academisch toponderzoek en excellent onderwijs hand in hand. Op basis van grensverleggend, high-impact onderzoek produceert de EUR kennis van het hoogste academische niveau. Ambitieuze studenten uit binnen- en buitenland kiezen voor het carrièregerichte, academische onderwijs van de EUR. Dat onderwijs is intensief, activerend, toepassingsgericht en kleinschalig waar mogelijk. Zij verbinden wetenschappelijk onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken. Met sterke valorisatie levert de EUR bovendien een actieve bijdrage aan het bedrijfsleven, overheden, de gezondheidszorg en het onderwijs.

VISIE EN AMBITIE

De EUR is een universiteit van wereldklasse die op grensverleggende wijze bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving van morgen. De universiteit combineert top-academisch onderzoek met excellent toepassingsgericht onderwijs. Kwaliteit en innovatie staan in alle activiteiten voorop. Met die focus draagt de EUR actief bij aan het oplossen van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken. De EUR werkt samen met vele andere nationale en internationale partners. Met de universiteiten van Leiden en Delft heeft de EUR een strategische alliantie om de gezamenlijke internationale positie te versterken. De studenten zijn kritische, verantwoordelijke wereldburgers die gericht zijn op vooruitgang en zich verder kunnen ontwikkelen binnen de ‘open thought’-cultuur van de EUR.

Binnen het University Support Centre (USC) zijn de diensten op gebied van IT, HR en Finance, Facility, Marketing en Communicatie gebundeld. Hier wordt samengewerkt aan goed afgestemde en resultaatgerichte dienstverlening voor medewerkers en studenten.

Hierdoor worden medewerkers en studenten in staat gesteld om hun ambities waar te maken en wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de Erasmus Universiteit om onderwijs en onderzoek op Europees topniveau uit te voeren.

Het USC ressorteert direct onder het College van Bestuur en wordt geleid door de heer drs. Kees Lansbergen. De Unit Information Technology Services (ITS) wordt nu geleid door een interim-manager, de heer Pieter van de Wilk. We zijn nu op zoek naar de nieuwe manager ITS in dienstverband.

IT SERVICES (ITS)

De Unit IT Services (ITS) levert de IT-diensten aan de faculteiten en de centrale afdelingen en speelt in op ontwikkelingen vanuit onderwijs en onderzoek. Intensief wordt samen gewerkt met de markt en kansen worden opgepakt en benut (inclusief professionele inkoop en contractmanagement).

De Unit bestaat uit de afdelingen Service Support Staf, IT Workplace Delivery, Infraservices, Application Support en het Media Support Centre. De gezochte manager is verantwoordelijk voor de continuïteit van de integrale IT-operatie en de verdere professionalisering van de ITS organisatie.

Van belang is een duidelijke visie op de ICT ontwikkelingen, hoe deze voor de EUR verder door te ontwikkelen in lijn met de strategie. Het in samenhang ontwikkelen van een visie om stap voor stap naar een IT Regie-organisatie te groeien, is daar onderdeel van. Een groot beroep wordt gedaan op leiderschap en implementatiekracht. Samen met het managementteam wordt leiding geven aan ongeveer 55 medewerkers. Als lid van het Management Team van het USC levert de manager ITS een belangrijke bijdrage aan een steeds aantrekkelijker leer- en werkomgeving voor studenten en wetenschappers.

Actief wordt geparticipeerd in strategische programma’s binnen de universiteit. ITS speelt daarin altijd een cruciale rol. Er wordt nauw samen gewerkt met o.a. de Unit IT-Development en de Chief Information Officer van de EUR, die werkt vanuit de Algemene Bestuursdienst van de EUR. Vanuit het programma ‘Campus in Ontwikkeling’ (nieuwbouw) is er een extra nauwe samenwerking met de Unit Real Estate Service binnen het USC.

Voor meer informatie over ITS zie website: http://www.eur.nl/usc/units/it_services/

DE GEZOCHTE KANDIDAAT

INLEIDING

U rapporteert aan de directeur van het USC, de heer Kees Lansbergen en hebt een directe inhoudelijke lijn naar het College van Bestuur.

We zijn op zoek naar een ervaren manager met visie en drive. Uw werk- en denkniveau ligt op academisch niveau. U wordt een netwerker binnen de universiteit en weet uw bevindingen te vertalen naar kwalitatief hoogwaardige – maar ook efficiënte – dienstverlening. U geeft op inspirerende wijze leiding. U durft keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. U heeft een voorbeeldfunctie naar uw managementteam en de medewerkers. U bent in staat de unit IT-Services verder te professionaliseren en naar een hoger niveau te brengen.

UW BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Aansturen van de IT-operatie en het vormgeven aan de volgende professionaliseringsslag richting een IT Regie-organisatie
 • Het afmaken van het lopende veranderprogramma tot eind 2017
 • Opdrachtgever van de IT vernieuwingen ter bevordering van de EUR strategie
 • Optimaliseren van de samenwerking met de faculteiten en de markt
 • Ontwikkelen van de organisatie en de medewerkers naar ‘behavioural excellence’
 • Participeren in strategische programma’s als stuurgroeplid en het mede vormgeven van de ambities van de universiteit
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het USC en van Topsupport

GEVRAAGDE COMPETENTIES EN ERVARING

 • Circa 10 jaar ervaring als lijnmanager van een ICT afdeling van soortgelijke omvang
 • Ruime ervaring met het beheren van een divers samengesteld ICT serviceportfolio
 • Bewezen track record ten aanzien van het succesvol doorvoeren van veranderingen en professionaliseren en innoveren van IT bedrijfsvoering
 • Een hoge organisatiesensitiviteit, zoekt samenwerking, stevige adviesvaardigheden
 • Effectief in een complexe omgeving
 • Een verbindend leider die mensen kan enthousiasmeren en samen met hen resultaten boeken en successen vieren
 • Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk
 • Visie, initiatief, pro-activiteit en ondernemerschap
 • Een hands on mentaliteit en bereidheid om als meewerkend voorvrouw/-man op te treden
 • Verbindende kwaliteiten
 • Hoge mate van professionaliteit en integriteit

ARBEIDSVOORWAARDEN

De EUR biedt een uitdagende functie in een interessante en complexe organisatie. De Manager IT Services wordt marktconform gewaardeerd en verdient maximaal ruim € 96.000 bruto per jaar, conform schaal 15, CAO Nederlandse Universiteiten. De EUR kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruim aanbod van opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.

Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken en er zal een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

PROCEDURE

De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent Management, in de persoon van de heer drs. Geert-Jan Poorthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de EUR.

De eindfase van de procedure is een gesprek met een lid van het College van Bestuur. De EUR wenst dat haar nieuwe manager IT Services per 1 februari 2017, of eventueel eerder aantreedt.

Download hier het complete functieprofiel >>

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Solliciteren (motivatiebrief en CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op 20 oktober 2016) via erasmus@interexcellent.de
 • Op basis van een CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectie-commissie binnen de Erasmus Universiteit die beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De selectiegesprekken binnen de EUR zijn gepland op 3 november 2016

CONTACT OVER DEZE VACATURE

Geert-Jan Poorthuis, partner InterExcellent Management Search, Baarn. Tel: 035- 5280430. www.interexcellent.de en mail erasmus@interexcellent.de.