Stichting REIM nieuw initiatief van Business University Nyenrode en InterExcellent

Nyenrode en InterExcellent hebben de opleiding Nyenrode InterExcellent Certificate Program in een breder perspectief geplaatst. Interim-managers die het CEIM-certificaat hebben behaald, kunnen nu toetreden tot het Register Gecertificeerde Executive Interim Managers (REIM).

Doel van het REIM

De interim-manager onderscheidend in de markt positioneren. Dat is het doel van het register. Professionele interim-managers kunnen hun positionering in de markt versterken door zich te registreren. Hiermee laten ze zien dat ze jaarlijks voldoende PE-punten hebben behaald en dat ze voldoen aan strenge criteria die de stichting stelt aan interim-managers.

De bestuurlijke opzet (bestuur, raad van advies en raad van toezicht) garandeert de onafhankelijkheid van het register. Geen van de organen is afhankelijk van enig bedrijf of instelling. Daarmee onderstreept het register het open en maatschappelijk brede karakter. Door andere universiteiten die een opleiding voor interim managers verzorgen, te betrekken bij de verdere uitbouw van het register, wordt het register een algemeen register voor interim management. Uiteraard dienen de opleiding(en) en de ervaring van de deelnemers te voldoen aan de gestelde eisen.

Bewijs van kennis en ervaring
Het bewijs van kennis en ervaring op academisch werkniveau en het aantoonbaar maken van het bijhouden van kennis kan middels certificatie en registratie. De meeste professionele beroepsgroepen kennen een dergelijk register. Het REIM sluit aan bij een academisch niveau van interim managers. Voor opdrachtgevers biedt de registratie zekerheid over de kwaliteit van de interim-manager. Een van de doelstellingen van de Stichting REIM is dat het een breed gedragen register wordt, gesteund door zowel de wetenschap als het bedrijfsleven.

REIM streeft ernaar een dusdanige reputatie op te bouwen dat opdrachtgevers om het REIM-lidmaatschap vragen. Door opdrachten op hoog niveau af te leveren, versterkt u de reputatie van het REIM en het instituut kan u weer helpen aan de juiste opdrachten. Universiteit Nyenrode vervult een rol door academische standaarden te hanteren. Deze rol kan gedeeld worden met andere universiteiten als deze leergangen voor interim-managers gaan verzorgen.

Stichting REIM

Site Stichting REIM >