TU Delft zoekt een Senior Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden

Voor onze opdrachtgever TU Delft zijn we op zoek naar een Senior Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden. Deze Senior Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden is de expert op het gebied van arbeidsvoorwaarden en CAO van universiteiten.

De gezochte kandidaat is projectleider en voelt eigenaarschap om thema’s en aanstaande veranderingen om te zetten in voorstellen die gepresenteerd worden aan College van Bestuur en medezeggenschapsorganen. Daarnaast adviseert de beleidsadviseur ook op het gebied van sociale zekerheid, pensioenen, UFO-systematiek en belonen binnen het kader van de CAO.

Lees het complete functieprofiel >

Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) voor de TU Delft Senior Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op maandag 5 oktober a.s. voor 10.00 uur.

Eerder vervulde functies voor TU Delft:

Eerder door InterExcellent vervulde functies in het HR-management > 

Voor vragen of meer informatie neem contact op

Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430